Trình tự cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi

Bảo hiểm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi là bảo hiểm dành cho đối tượng đặc biệt thuộc ngân sách nhà nước.

Theo Luật Bảo hiểm y tế 2014, mức đóng hằng tháng của đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi tối đa bằng 6% mức lương cơ sở.

Đối tượng này  được khám chữa bệnh miễn phí ở các cơ sở chữa bệnh đăng ký ban đầu. Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi như sau.

  1. Cha, mẹ hoặc người giám hộ xuất trình giấy khai sinh với UBND cấp xã, phường, thị trấn

Cha, mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Trẻ em chưa có giấy khai sinh thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em cùng với việc cấp Thẻ khám chữa bệnh.

+ Trẻ em chưa có Thẻ khám chữa bệnh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì cần phải xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Trẻ em chưa có Thẻ khám chữa bệnh, chưa có giấy khai sinh, không có giấy chứng sinh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của trẻ em hiện đang thường trú tại địa bàn xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền khám chữa bệnh của trẻ em.

Trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú nhưng đang sinh sống trên địa bàn thì ngoài giấy khai sinh phải có giấy xác nhận của thôn/xóm để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh.

Trẻ em đang điều trị bệnh tại bệnh viện mà đến thời gian hết hạn sử dụng Thẻ thì vẫn được tiếp tục hưởng chế độ khám chữa bệnh, không phải trả tiền cho đến hết đợt điều trị đó.

>>Xem ngay: Tìm hiểu bảo hiểm cho trẻ sơ sinh Bảo Việt

bảo hiểm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi

Hình 1: Trẻ sơ sinh

 

2. Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra danh sách do xã, phường, thị trấn chuyển lên theo mẫu quy định

– Trường hợp thủ tục hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và làm thủ tục in cấp thẻ.

– Trường hợp thủ tục còn thiếu hoặc có sự sai sót thì hướng dẫn cơ sở về làm lại, bổ sung theo đúng quy định.

3. Ký cấp thẻ và giao lại cho UBND các xã, phường, thị trấn trả tận tay cho đối tượng trực tiếp đi làm thủ tục

Sau khi các thông tin được khẳng định chắc chắn chính xác, Phòng lao động thương binh xã hội sẽ cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Thẻ được giao trả tận tay gia đình đăng kí.

4. Lưu ý

Mẫu thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Thẻ BHYT phản ánh một số thông tin sau đây:

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT kể từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

– Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT đến ngày 30 tháng 9 của năm đó”

– Trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

>>Xem ngay: Bảo hiểm Prevoir cho trẻ dưới 1 tuổi có tốt không? Để có thể chọn cho con bạn những gói bảo hiểm tốt nhất.

bảo hiểm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi

Hình 2: Insurance

Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp ích cho các bậc cha mẹ còn băn khoăn quy trình cấp thẻ bảo hiểm cho con từ 0-6 tuổi.

Quý khách hàng còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng để được giải đáp thỏa đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[add_banner]