Chế độ và thủ tục làm bảo hiểm y tế cho con liệt sỹ

Bảo hiểm y tế cho con liệt sỹ được coi là loại bảo hiểm đặc cách dành cho các đối tượng là con liệt sỹ. Bảo hiểm này có những chế độ ưu đãi cũng như các thủ tục hoàn thành đăng ký riêng, có đôi chút khác biệt với sản phẩm bảo hiểm y tế thông thường.

Chế độ ưu đãi bảo hiểm y tế cho con liệt sỹ

 • Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử
 • Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng
 • Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng
 • Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ
 • Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần

>> Xem thêm: Quy định mới nhất về mua bảo hiểm y tế 1 năm bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm y tế cho con liệt sỹ

Chế độ ưu đãi bảo hiểm y tế cho con liệt sỹ

 • Thân nhân liệt sĩ được nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ về nhà ở
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần
 • Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm
 • Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp
 • Con liệt sĩ được hưởng chế độ ưu tiên về thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng.

dang-ky-tu-van

Thủ tục làm bảo hiểm cho con liệt sỹ

Hồ sơ bao gồm

 • Bản khai của người thuộc diện mua BHYT (mẫu bảo hiểm 1 hoặc mẫu bảo hiểm 2)
 • Danh sách tổng hợp đề nghị mua thẻ BHYT của phòng Lao động – Thương binh và xã hội ( Mẫu BHYT – BH1 hoặc Mẫu BHYT – BH2).

>> Xem ngay: Quy định về bảo hiểm y tế người có công với cách mạng

Bảo hiểm y tế cho con liệt sỹ

Thẻ bảo hiểm y tế

Trình tự thực hiện

 • Nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên đến Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
 • Phòng Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, lập danh sách tổng hợp đề nghị cấp thẻ BHYT kèm hồ sơ hợp lệ gửi đến Sở Lao động – Thương binh và xã hội
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế
 • Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh trên cơ sở danh sách mua bảo hiểm y tế do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển đến, trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm in thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Như vậy, trong vòng 25 ngày kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh và xã hội nhận hồ sơ hợp lệ từ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội sau khi kiểm tra hồ sơ và lập danh sách tổng hợp đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, Sở nhận thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và tiến hành trả thẻ.

Bài viết trên đây cung cấp thông tin về chế độ và thủ tục làm bảo hiểm cho con liệt sỹ. Mong rằng sẽ phần nào giải quyết được một số thắc mắc của quý khách hàng về bảo hiểm y tế cho con liệt sỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[add_banner]